RacRA  Regulile aerului
 racvla

 Operarea aparatelor de zbor


ultrauşoare cu destinaţie


diversă şi aeronavelor uşoare


cu destinaţie sportivă

 racate

RU                                                                                                                          RO

 Înmatricularea emiţătoarelor


radio, perfectarea şi acordarea


Autorizaţiei de instalare şi


exploatare a acestora